[1-57] [58-103]


- La Festa Mille Miglia 2001 Ranking Data

Rank
No
Driver
Co-Driver
Handicap
Level
Score
Penalty
Total Point
1
49 EMILE YAMANO
SYUNJI HASUMI
B
11264 300 10964
2
97 SATOSHI KOJIMA
MITSURU KOJIMA
B
9670.1 0 9670.1
3
38 GIACOMO BONTEMPI
MAURIZIO ANNIBACETTO
C
9755 600 9155
4
59 SHIGEKI EBI
MITRURU NISHIDA
C
8555 200 8355
5
12 TAKUMI TOYA
SHIHOKO TOYA
A
8578.7 300 8278.7
6
37 GINO DANIELI
LUGINA SCURATI
B
8239 300 7939
7
66 KAZUYOSHI ONO
NORIYUKI AKUTSU
B
8156.5 300 7856.5
8
11 TAKAO EBI
ETSUYO EBI
A
7333.3 0 7333.3
9
50 YOSHIO KATSUKI
KAORU KATSUKI
B
6969.6 0 6969.6
10
26 MITSUO TAKASUGI
HIROKI TAKASUGI
B
6836.5 0 6836.5
11
57 MASAHIKO KONDO
ATSUKO KONDO
C
6574 300 6274
12
16 HIROSHI HISATOMI
KUNIKO HISATOMI
A
6298.5 300 5998.5
13
72 SATOSHI TANAKA
HANAYO TANAKA
B
6470.2 600 5870.2
14
60 KYOTO TAKEMOTO
JUNKO TAKEMOTO
B
6454.8 600 5854.8
15
19 AKIRA IIDA
YASUTSUNE CHIBA
A
5718.7 0 5718.7
16
71 YASUHIRO UKAI
MARI UKAI
B
5431.8 0 5431.8
17
29 NOBUYOSHI KAMIYA
YOSHIKO KAMIYA
B
5584.7 300 5284.7
18
24 HARUKI TSUKAMOTO
AKEMI TSUKAMOTO
B
5681.5 400 5281.5
19
45 MASAAKI SAKAI
TAKAYUKI INOUE
B
5476.9 300 5176.9
20
107 JUNJI KAWANO
HAYATO MORI
C
5093 0 5093
21
23 HIROYUKI SASAKI
TABIBITO OOE
B
5072.1 300 4772.1
22
36 YOJI OYAMA
SYOKO OYAMA
B
4559.5 0 4559.5
23
70 MASAHIRO FUJINO
TETSUJI GOTO
B
4517.7 100 4417.7
24
17 EIZO SAKAKI
FUSAKO SAKAKI
A
4664.4 300 4364.4
25
55 SHOJI NAMIKI
YUMIKO NAMIKI
C
4688 400 4288
26
9 MINORU MIYASHITA
KEIZO YUASA
A
4160 0 4160
27
90 YASUHIKO CHIBA
SHOKI UENOYAMA
B
4020.5 0 4020.5
28
40 NAOHIRO YOSHIDA
MAEMI KAWASAKI
B
4527.6 700 3827.6
29
65 MITSURU UNO
AKIRA MIYAUCHI
B
3641 100 3541
30
32 NORIYUKI GOWA
NAOMI NISHIDOME
B
3535.4 0 3535.4
31
56 KATSUMASA IMAFUKU
CHIYOMI IMAFUKU
C
4178 800 3378
32
77 AKIHIKO ISHII
KATSUHIDE KAWAMATA
B
3193.3 0 3193.3
33
43 HIROMI KUSUHARA
YOSHIKO FUJITA
C
3300 300 3000
34
31 YUKIO NAKAO
SHINZO TANAKA
B
3691.6 700 2991.6
35
84 HISAO KURODA
MASANOBU TAKECHI
C
3357 400 2957
36
1 YASUHIKO AKIMOTO
YOUKO AKIMOTO
A
2837.9 100 2737.9
37
61 GIUSEPPE SCUZZO
MARIA CRISTINA VALERI
B
3034.9 400 2634.9
38
102 YUKIHIKO HAYASHI
AZUMA MURAYAMA
C
2733 100 2633
39
92 RYUICHI KOSHIHARA
MAKOTO KOSHIHARA
B
2424.4 0 2424.4
40
33 SETSUKO IMAMURA
YOUKO SAIGO
C
2517 200 2317
41
105 KATSUHIRO YOSHIDA
YASUHIKO YAMASHITA
C
2223 0 2223
42
2 DE MUELENAERE
RIK VERLEE NANCY
A
2614.3 400 2214.3
43
47 STIRLING MOSS
SUSIE MOSS
B
2700.5 200 2200.5
44
63 SHUBUN KITAMI
AKIKO KITAMI
B
2427.7 400 2027.7
45
91 SHIGERU HOSHINO
KYOKO HOSHINO
B
2018.5 0 2018.5
46
99 SACHIHIKO INOUE
NAOSHIGE HARADA
C
2261 300 1961
47
80 JUNJI HARADA
YUTAKA SUGIYAMA
B
1553.2 0 1553.2
48
104 TETSUO KANEKO
SINOBU KANEKO
C
1424 0 1424
49
74 TOSHIO YOSHIKAWA
SEIICHI SAITO
B
2020.7 600 1420.7
50
8 ROKS MARCEL
VAN DER PLUYM CORRY
A
1352 0 1352
51
48 YUTAKA OHMORI
YUJI AKIYAMA
B
1926.1 600 1326.1
52
76 KOJI MATSUMOTO
YUKIO MORI
B
1394.8 100 1294.8
53
3 BRYAN M.HOUSEHAM
ATSUKO HOUSEHAM
A
1562.6 300 1262.6
54
101 KIYOSHI TAKANO
MASATOMO KOBAYASHI
B
1179.2 0 1179.2
55
79 ISAMU MATSUO
KIMI MATSUO
B
1013.1 400 613.1
56
39 COSTANTINO FRANCHI
ANTONIETTA COMENSORI
B
535.7 300 235.7
57
81 HIDEYUKI MATSUDAIRA
KAZUHIRO KONDO
B
458.7 400 58.7

[1-58] [58-103]


HOME | La Festa Mille Miglia 2001 | La Festa Mille Miglia 2000 | Veteran Car Club Tokyo | Mille Miglia Italy
forza@lafestamm.com