Mille Miglia 2003 in Italy - Entry DataEntry No. DRIVER Co-DRIVER VEHICLE YEAR
130 EIZO SAKAKI FUSAKO SAKAKI BMW 328S 1938


[BACK]