La Festa Mille Mille Miglia 2023

Ranking Data


[ Updated:09 Oct 18:03 ]
Rank No. Driver/Co-Driver Car-Model Year Total Point(Penalty) Chart
1 12 Nobuo Komiya
Yoshiko Komiya
MG N TYPE MAGNETT 1935 6654.50
2 52 Masamichi Okano
Daisuke Okano
OSCA MT4 1956 5294.00
3 1 Kyoto Takemoto
Junko Takemoto
BUGATTI T35 1926 4997.50
4 44 Sachio Togo
Ikunori Tanaka
JAGUAR XK120 DROPHEAD COUPE 1953 4422.80
5 8 Manabu Yamazaki
Masayoshi Yamazaki
MG C-TYPE 1932 4262.00
6 18 Hiroyuki Takigawa
Yu Takigawa
OSCA MT4 1949 4189.00
7 33 Ryuichiro Sato
Kazumi Araki
LANCIA AURELIA B20 PRIMA SERIE 1952 4175.75
8 15 Kaneaki Matsushita
Mari Matsushita
STANGUELLINI S1100 1947 4129.34
9 38 Keishi Nakano
Mitsuteru Ishikawa
GIAUR TARASCHI 750 SPORT 1951 4091.00
10 23 Hirokazu Ishiwata
Emiko Ishiwata
CISITALIA COLOMBO BARCHETTA 1948 4075.55
11 31 Masaaki Sakai
Hayato Degawa
LANCIA AURELIA B24 SPIDER 1955 4033.94
12 51 Hideyuki Fukuhara
Atsushi Hasegawa
TRIUMPH TR2 1955 3923.45
13 3 Shingo K
Akihiko Suzuki
BUGATTI BRESCIA T13 1926 3900.25
14 46 Kozo Araki
Shigenori Araki
MG MGA 1956 3837.20
15 22 Takuji Yanagisawa
Kosuke Kato
ERMINI 1100 SPORT 1948 3824.75
16 13 Yoshinobu Kato
Miyoko Kato
MG TA MIDGET 1936 3796.70
17 6 Kiyoshi Yabe
Takeshi Hayashi
MG PA MIDGET 1934 3710.90
18 45 Hiroaki Tasaka
Akiko Tasaka
FIAT LOMBARDO 1955 3511.20
19 35 Yoshio Maeda
Noriko Maeda
JAGUAR XK120 OTS 1951 3398.00
20 57 Hiroaki Toritsuka
Takeshi Yoshizawa
ALFAROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE 1959 3263.70
21 50 Toru Shimada
Yushi Hoshino
MG MGA 1959 3254.00
22 54 Yasuyoshi Oda
××
TRIUMPH TR3 1957 3091.15
23 26 Kenji Ando
Hiroshi Ono
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1957 3052.00
24 11 Tatsuya Kondo
Masato Sakuma
ASTON MARTIN 1.5 LITRE MK-Ⅱ 1934 3016.25
25 43 Yoshiro Ajioka
Shouhei Ajioka
TRIUMPH TR2 1955 2999.80
26 21 Norihiko Terai
Tetsuya Honda
STANGUELLINI 1100 SPORT 1947 2897.45
27 63 Mitsuteru Tsukamoto
Yoshiaki Tanaka
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1960 2885.45
28 71 Yoshiaki Matsuoka
Yoko Yajima
PORCHE 356C 1965 2752.40
29 16 ××
××
CISITALIA 202 SC 1947 2705.00
30 48 Satoshi Takikawa
Toshihiro Hidaka
JAGUAR XK140 1955 2670.00
31 14 Shinya Takeuchi
Wataru Oketani
ALVIS 4.3L VANDEN PLAS TOURER 1937 2663.15
32 25 Atsushi Tsunoda
Seiji Otani
PORSCHE 356 PRE‐A 1954 2637.05
33 62 Kengo Naruse
Koji Toyama
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 2462.90
34 61 Katsuichiro Yokoi
Mitsuhiro Kaneshige
TOYOTA 2000GT 1968 2462.90
35 36 Takashi Arakawa
Mieko Arakawa
TRIUMPH TR2 1954 2434.30
36 41 Hajime Atari
Hiromi Atari
FIAT 1100TV 103 1954 2412.95
37 47 Tatsuyuki Aoki
Shouko Aoki
JAGUAR XK150 FHC 1957 2241.50
38 17 Go Yamazaki
Yasushi Hasegawa
FIAT FARINA 1947 2226.95
39 53 Masahisa Inagaki
Yumiko Inagaki
PORSCHE 356A SPEEDSTER 1957 2130.80
40 64 Eiji Shimada
Nobutsune Miyamoto
ALFAROMEO GIULIETTA SS 1960 1787.90
41 29 Naruo Higa
Masayuki Yasuda
MERCEDES BENZ 190SL 1955 1665.05
42 24 Yoshiko Masuda
Junko Gomi
ALBANESI 1100 SPORT 1951 1533.60
43 37 Koki Sekido
Yoko Sekido
LANCIA AURELIA B20GT PRE-SERIES 1951 1528.05
44 39 Manabu Orido
Masaki Shimizu
PORSCHE 356SPEEDSTER 1954 1499.00
45 56 Luciano Joson Jr
Martin Miguel Hidalgoa
MGA 1500 COUPE 1958 1489.55
46 69 Koji Fujita
Yasuko Fujita
MASERATI MISTRAL SPYDER 1965 1474.40
47 68 Shigeo Sunahara
Shigefumi Kariya
VOLVO PV544 1962 1407.20
48 66 Taku Takahashi
Ayako Takahashi
ALFAROMEO GIULIA SPIDER 1963 1391.00
49 58 Tetsuya Watanabe
Misako Watanabe
MG MG-A FHC 1959 1354.55
50 49 Naoya Yamato
Yoshiki Asano
MERCEDES BENZ 300SL 1957 1295.20
51 72 Takahiro Hirama
Tomoko Hirama
AUSTIN HEALEY 3000MKⅢ 1966 1179.20
52 65 Yuki Nakamura
Nozomi Nakamura
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 1169.60
53 32 Hidetaka Yoshikawa
Nobuo Hanahata
JAGUAR XK120 1950 1071.20
54 28 Kenjiro Shinozuka
Hideki Matsumura
HEALEY SILVERSTONE 1949 872.00
55 27 Hiroyuki Ueda
Atsuko Ueda
STANGUELLINI COLLI 1100 SPORT 1948 841.55
56 2 Tadayoshi Kurokawa
Takehiro Kurokawa
Bugatti T35B 1927 811.50
57 5 Shinjiro Fukuda
Yuka Fukuda
BUGATTI TYPE13 1913 570.00
58 7 Masahik Kondo
Yosuke Imafuku
BNC527 MONZA 1927 500.00
59 34 Tetsuro Narita
Junichiro Narita
MARIANI COLOMBO LANCIA ARDEA 750S 1954 500.00
60 55 Hideki Asukata
Megumi Inoue
PORSCHE 356A 1957 500.00
61 59 Kazuhiro Nagura
Masahiko Ohsumi
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 750 1958 500.00
62 19 Gianluigi Benedetti
Vincenzo Russo Spena
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 500.00
RIT 67 Kiyokazu Minami
Taiga Minami
AUSTIN HEALEY 3000MARK Ⅱ 1963 0.00
Rank No. Driver/Co-Driver Car-Model Year day2 Total Point(Penalty) Chart
1 1 Kyoto Takemoto
Junko Takemoto
BUGATTI T35 1926 3 16820.00
2 23 Hirokazu Ishiwata
Emiko Ishiwata
CISITALIA COLOMBO BARCHETTA 1948 10 15960.55
3 12 Nobuo Komiya
Yoshiko Komiya
MG N TYPE MAGNETT 1935 1 12797.45
4 18 Hiroyuki Takigawa
Yu Takigawa
OSCA MT4 1949 6 12131.60
5 44 Sachio Togo
Ikunori Tanaka
JAGUAR XK120 DROPHEAD COUPE 1953 4 12091.36
6 8 Manabu Yamazaki
Masayoshi Yamazaki
MG C-TYPE 1932 5 11820.70
7 36 Takashi Arakawa
Mieko Arakawa
TRIUMPH TR2 1954 35 11692.30
8 6 Kiyoshi Yabe
Takeshi Hayashi
MG PA MIDGET 1934 17 11629.30
9 15 Kaneaki Matsushita
Mari Matsushita
STANGUELLINI S1100 1947 8 11594.98
10 52 Masamichi Okano
Daisuke Okano
OSCA MT4 1956 2 11427.80
11 45 Hiroaki Tasaka
Akiko Tasaka
FIAT LOMBARDO 1955 18 11358.40
12 33 Ryuichiro Sato
Kazumi Araki
LANCIA AURELIA B20 PRIMA SERIE 1952 7 11292.10
13 38 Keishi Nakano
Mitsuteru Ishikawa
GIAUR TARASCHI 750 SPORT 1951 9 10916.50
14 13 Yoshinobu Kato
Miyoko Kato
MG TA MIDGET 1936 16 10211.95
15 50 Toru Shimada
Yushi Hoshino
MG MGA 1959 21 10092.25
16 54 Yasuyoshi Oda
××
TRIUMPH TR3 1957 22 10075.55
17 51 Hideyuki Fukuhara
Atsushi Hasegawa
TRIUMPH TR2 1955 12 9752.20
18 35 Yoshio Maeda
Noriko Maeda
JAGUAR XK120 OTS 1951 19 9443.40
19 46 Kozo Araki
Shigenori Araki
MG MGA 1956 14 8623.72
20 3 Shingo K
Akihiko Suzuki
BUGATTI BRESCIA T13 1926 13 8591.50
21 64 Eiji Shimada
Nobutsune Miyamoto
ALFAROMEO GIULIETTA SS 1960 40 8515.45
22 62 Kengo Naruse
Koji Toyama
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 33 8456.05
23 61 Katsuichiro Yokoi
Mitsuhiro Kaneshige
TOYOTA 2000GT 1968 34 8438.50
24 16 ××
××
CISITALIA 202 SC 1947 29 7979.50
25 41 Hajime Atari
Hiromi Atari
FIAT 1100TV 103 1954 36 7793.20
26 11 Tatsuya Kondo
Masato Sakuma
ASTON MARTIN 1.5 LITRE MK-Ⅱ 1934 24 7486.15
27 22 Takuji Yanagisawa
Kosuke Kato
ERMINI 1100 SPORT 1948 15 7453.15
28 17 Go Yamazaki
Yasushi Hasegawa
FIAT FARINA 1947 38 7169.75
29 48 Satoshi Takikawa
Toshihiro Hidaka
JAGUAR XK140 1955 30 6868.60
(-500)
30 71 Yoshiaki Matsuoka
Yoko Yajima
PORCHE 356C 1965 28 6862.00
31 57 Hiroaki Toritsuka
Takeshi Yoshizawa
ALFAROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE 1959 20 6786.95
32 63 Mitsuteru Tsukamoto
Yoshiaki Tanaka
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1960 27 6713.20
33 43 Yoshiro Ajioka
Shouhei Ajioka
TRIUMPH TR2 1955 25 6380.95
34 29 Naruo Higa
Masayuki Yasuda
MERCEDES BENZ 190SL 1955 41 6240.70
35 26 Kenji Ando
Hiroshi Ono
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1957 23 6196.80
36 49 Naoya Yamato
Yoshiki Asano
MERCEDES BENZ 300SL 1957 50 5866.40
37 69 Koji Fujita
Yasuko Fujita
MASERATI MISTRAL SPYDER 1965 46 5574.40
38 53 Masahisa Inagaki
Yumiko Inagaki
PORSCHE 356A SPEEDSTER 1957 39 5222.80
39 25 Atsushi Tsunoda
Seiji Otani
PORSCHE 356 PRE‐A 1954 32 4880.75
(-500)
40 37 Koki Sekido
Yoko Sekido
LANCIA AURELIA B20GT PRE-SERIES 1951 43 4857.00
41 14 Shinya Takeuchi
Wataru Oketani
ALVIS 4.3L VANDEN PLAS TOURER 1937 31 4829.65
42 68 Shigeo Sunahara
Shigefumi Kariya
VOLVO PV544 1962 47 4605.76
43 7 Masahik Kondo
Yosuke Imafuku
BNC527 MONZA 1927 58 4232.35
44 24 Yoshiko Masuda
Junko Gomi
ALBANESI 1100 SPORT 1951 42 4098.40
(-500)
45 31 Masaaki Sakai
Hayato Degawa
LANCIA AURELIA B24 SPIDER 1955 11 4033.94
46 66 Taku Takahashi
Ayako Takahashi
ALFAROMEO GIULIA SPIDER 1963 48 3825.55
47 72 Takahiro Hirama
Tomoko Hirama
AUSTIN HEALEY 3000MKⅢ 1966 51 3568.00
48 21 Norihiko Terai
Tetsuya Honda
STANGUELLINI 1100 SPORT 1947 26 3550.80
(-500)
49 65 Yuki Nakamura
Nozomi Nakamura
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 52 3536.65
50 39 Manabu Orido
Masaki Shimizu
PORSCHE 356SPEEDSTER 1954 44 3513.20
(-500)
51 58 Tetsuya Watanabe
Misako Watanabe
MG MG-A FHC 1959 49 3366.55
52 56 Luciano Joson Jr
Martin Miguel Hidalgoa
MGA 1500 COUPE 1958 45 3110.05
53 2 Tadayoshi Kurokawa
Takehiro Kurokawa
Bugatti T35B 1927 56 2835.75
54 32 Hidetaka Yoshikawa
Nobuo Hanahata
JAGUAR XK120 1950 53 2796.20
55 47 Tatsuyuki Aoki
Shouko Aoki
JAGUAR XK150 FHC 1957 37 2612.75
56 28 Kenjiro Shinozuka
Hideki Matsumura
HEALEY SILVERSTONE 1949 54 2263.25
57 27 Hiroyuki Ueda
Atsuko Ueda
STANGUELLINI COLLI 1100 SPORT 1948 55 1991.65
58 5 Shinjiro Fukuda
Yuka Fukuda
BUGATTI TYPE13 1913 57 1147.00
59 34 Tetsuro Narita
Junichiro Narita
MARIANI COLOMBO LANCIA ARDEA 750S 1954 59 500.00
60 55 Hideki Asukata
Megumi Inoue
PORSCHE 356A 1957 60 500.00
61 59 Kazuhiro Nagura
Masahiko Ohsumi
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 750 1958 61 500.00
62 19 Gianluigi Benedetti
Vincenzo Russo Spena
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 62 500.00
RIT 67 Kiyokazu Minami
Taiga Minami
AUSTIN HEALEY 3000MARK Ⅱ 1963 - 0.00
Rank No. Driver/Co-Driver Car-Model Year day2 Day3 Total Point(Penalty) Chart
1 1 Kyoto Takemoto
Junko Takemoto
BUGATTI T35 1926 3 1 32492.50
2 23 Hirokazu Ishiwata
Emiko Ishiwata
CISITALIA COLOMBO BARCHETTA 1948 10 2 30947.55
3 15 Kaneaki Matsushita
Mari Matsushita
STANGUELLINI S1100 1947 8 9 24165.06
4 18 Hiroyuki Takigawa
Yu Takigawa
OSCA MT4 1949 6 4 23511.60
5 12 Nobuo Komiya
Yoshiko Komiya
MG N TYPE MAGNETT 1935 1 3 23045.65
6 54 Yasuyoshi Oda
××
TRIUMPH TR3 1957 22 16 22436.55
7 8 Manabu Yamazaki
Masayoshi Yamazaki
MG C-TYPE 1932 5 6 21943.50
8 45 Hiroaki Tasaka
Akiko Tasaka
FIAT LOMBARDO 1955 18 11 21938.40
9 36 Takashi Arakawa
Mieko Arakawa
TRIUMPH TR2 1954 35 7 21807.25
10 52 Masamichi Okano
Daisuke Okano
OSCA MT4 1956 2 10 21464.80
11 33 Ryuichiro Sato
Kazumi Araki
LANCIA AURELIA B20 PRIMA SERIE 1952 7 12 20945.95
12 6 Kiyoshi Yabe
Takeshi Hayashi
MG PA MIDGET 1934 17 8 20341.35
13 51 Hideyuki Fukuhara
Atsushi Hasegawa
TRIUMPH TR2 1955 12 17 20336.95
14 44 Sachio Togo
Ikunori Tanaka
JAGUAR XK120 DROPHEAD COUPE 1953 4 5 19694.40
15 50 Toru Shimada
Yushi Hoshino
MG MGA 1959 21 15 19087.80
16 64 Eiji Shimada
Nobutsune Miyamoto
ALFAROMEO GIULIETTA SS 1960 40 21 16584.90
17 35 Yoshio Maeda
Noriko Maeda
JAGUAR XK120 OTS 1951 19 18 16545.80
18 3 Shingo K
Akihiko Suzuki
BUGATTI BRESCIA T13 1926 13 20 16403.00
19 13 Yoshinobu Kato
Miyoko Kato
MG TA MIDGET 1936 16 14 16386.30
20 38 Keishi Nakano
Mitsuteru Ishikawa
GIAUR TARASCHI 750 SPORT 1951 9 13 16276.50
21 62 Kengo Naruse
Koji Toyama
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 33 22 15954.45
22 17 Go Yamazaki
Yasushi Hasegawa
FIAT FARINA 1947 38 28 15724.50
23 16 ××
××
CISITALIA 202 SC 1947 29 24 14620.50
24 61 Katsuichiro Yokoi
Mitsuhiro Kaneshige
TOYOTA 2000GT 1968 34 23 14414.10
25 22 Takuji Yanagisawa
Kosuke Kato
ERMINI 1100 SPORT 1948 15 27 14198.40
26 48 Satoshi Takikawa
Toshihiro Hidaka
JAGUAR XK140 1955 30 29 13698.00
(-500)
27 71 Yoshiaki Matsuoka
Yoko Yajima
PORCHE 356C 1965 28 30 13008.00
28 41 Hajime Atari
Hiromi Atari
FIAT 1100TV 103 1954 36 25 12837.30
29 63 Mitsuteru Tsukamoto
Yoshiaki Tanaka
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1960 27 32 12403.95
30 69 Koji Fujita
Yasuko Fujita
MASERATI MISTRAL SPYDER 1965 46 37 12382.80
31 53 Masahisa Inagaki
Yumiko Inagaki
PORSCHE 356A SPEEDSTER 1957 39 38 12185.25
32 11 Tatsuya Kondo
Masato Sakuma
ASTON MARTIN 1.5 LITRE MK-Ⅱ 1934 24 26 11891.70
33 57 Hiroaki Toritsuka
Takeshi Yoshizawa
ALFAROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE 1959 20 31 11837.05
34 26 Kenji Ando
Hiroshi Ono
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1957 23 35 10898.90
35 29 Naruo Higa
Masayuki Yasuda
MERCEDES BENZ 190SL 1955 41 34 10816.35
36 49 Naoya Yamato
Yoshiki Asano
MERCEDES BENZ 300SL 1957 50 36 10782.00
37 43 Yoshiro Ajioka
Shouhei Ajioka
TRIUMPH TR2 1955 25 33 10566.85
38 7 Masahik Kondo
Yosuke Imafuku
BNC527 MONZA 1927 58 43 10390.20
39 37 Koki Sekido
Yoko Sekido
LANCIA AURELIA B20GT PRE-SERIES 1951 43 40 9975.25
40 39 Manabu Orido
Masaki Shimizu
PORSCHE 356SPEEDSTER 1954 44 50 9387.55
(-500)
41 25 Atsushi Tsunoda
Seiji Otani
PORSCHE 356 PRE‐A 1954 32 39 8881.30
(-500)
42 14 Shinya Takeuchi
Wataru Oketani
ALVIS 4.3L VANDEN PLAS TOURER 1937 31 41 8624.70
43 46 Kozo Araki
Shigenori Araki
MG MGA 1956 14 19 8623.72
44 66 Taku Takahashi
Ayako Takahashi
ALFAROMEO GIULIA SPIDER 1963 48 46 8391.75
45 24 Yoshiko Masuda
Junko Gomi
ALBANESI 1100 SPORT 1951 42 44 8168.00
(-500)
46 68 Shigeo Sunahara
Shigefumi Kariya
VOLVO PV544 1962 47 42 7268.32
(-500)
47 21 Norihiko Terai
Tetsuya Honda
STANGUELLINI 1100 SPORT 1947 26 48 6440.00
(-500)
48 2 Tadayoshi Kurokawa
Takehiro Kurokawa
Bugatti T35B 1927 56 53 6193.50
49 72 Takahiro Hirama
Tomoko Hirama
AUSTIN HEALEY 3000MKⅢ 1966 51 47 5533.20
50 65 Yuki Nakamura
Nozomi Nakamura
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 52 49 5223.30
51 56 Luciano Joson Jr
Martin Miguel Hidalgoa
MGA 1500 COUPE 1958 45 52 4831.30
52 34 Tetsuro Narita
Junichiro Narita
MARIANI COLOMBO LANCIA ARDEA 750S 1954 59 59 4543.80
53 32 Hidetaka Yoshikawa
Nobuo Hanahata
JAGUAR XK120 1950 53 54 4399.40
54 28 Kenjiro Shinozuka
Hideki Matsumura
HEALEY SILVERSTONE 1949 54 56 4380.65
(-100)
55 31 Masaaki Sakai
Hayato Degawa
LANCIA AURELIA B24 SPIDER 1955 11 45 4033.94
56 27 Hiroyuki Ueda
Atsuko Ueda
STANGUELLINI COLLI 1100 SPORT 1948 55 57 3730.80
57 58 Tetsuya Watanabe
Misako Watanabe
MG MG-A FHC 1959 49 51 3533.95
58 47 Tatsuyuki Aoki
Shouko Aoki
JAGUAR XK150 FHC 1957 37 55 2612.75
59 5 Shinjiro Fukuda
Yuka Fukuda
BUGATTI TYPE13 1913 57 58 1147.00
60 55 Hideki Asukata
Megumi Inoue
PORSCHE 356A 1957 60 60 500.00
61 59 Kazuhiro Nagura
Masahiko Ohsumi
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 750 1958 61 61 500.00
62 19 Gianluigi Benedetti
Vincenzo Russo Spena
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 62 62 500.00
RIT 67 Kiyokazu Minami
Taiga Minami
AUSTIN HEALEY 3000MARK Ⅱ 1963 - - 0.00
Rank No. Driver/Co-Driver Car-Model Year Day1 day2 Day3 Total Point(Penalty) Chart
1 1 Kyoto Takemoto
Junko Takemoto
BUGATTI T35 1926 3 1 1 45181.25
2 23 Hirokazu Ishiwata
Emiko Ishiwata
CISITALIA COLOMBO BARCHETTA 1948 10 2 2 41801.30
3 15 Kaneaki Matsushita
Mari Matsushita
STANGUELLINI S1100 1947 8 9 3 33763.16
4 54 Yasuyoshi Oda
××
TRIUMPH TR3 1957 22 16 6 33101.05
5 18 Hiroyuki Takigawa
Yu Takigawa
OSCA MT4 1949 6 4 4 32974.00
6 12 Nobuo Komiya
Yoshiko Komiya
MG N TYPE MAGNETT 1935 1 3 5 31404.60
7 33 Ryuichiro Sato
Kazumi Araki
LANCIA AURELIA B20 PRIMA SERIE 1952 7 12 11 31185.60
8 36 Takashi Arakawa
Mieko Arakawa
TRIUMPH TR2 1954 35 7 9 30991.30
9 8 Manabu Yamazaki
Masayoshi Yamazaki
MG C-TYPE 1932 5 6 7 30660.50
10 45 Hiroaki Tasaka
Akiko Tasaka
FIAT LOMBARDO 1955 18 11 8 30206.40
11 52 Masamichi Okano
Daisuke Okano
OSCA MT4 1956 2 10 10 28895.70
12 6 Kiyoshi Yabe
Takeshi Hayashi
MG PA MIDGET 1934 17 8 12 27766.40
13 51 Hideyuki Fukuhara
Atsushi Hasegawa
TRIUMPH TR2 1955 12 17 13 27644.70
14 50 Toru Shimada
Yushi Hoshino
MG MGA 1959 21 15 15 27389.45
15 44 Sachio Togo
Ikunori Tanaka
JAGUAR XK120 DROPHEAD COUPE 1953 4 5 14 25887.91
16 13 Yoshinobu Kato
Miyoko Kato
MG TA MIDGET 1936 16 14 19 24885.50
17 17 Go Yamazaki
Yasushi Hasegawa
FIAT FARINA 1947 38 28 22 24746.15
18 3 Shingo K
Akihiko Suzuki
BUGATTI BRESCIA T13 1926 13 20 18 23693.00
19 64 Eiji Shimada
Nobutsune Miyamoto
ALFAROMEO GIULIETTA SS 1960 40 21 16 22949.30
20 35 Yoshio Maeda
Noriko Maeda
JAGUAR XK120 OTS 1951 19 18 17 22945.40
21 38 Keishi Nakano
Mitsuteru Ishikawa
GIAUR TARASCHI 750 SPORT 1951 9 13 20 22398.50
22 61 Katsuichiro Yokoi
Mitsuhiro Kaneshige
TOYOTA 2000GT 1968 34 23 24 22302.65
23 62 Kengo Naruse
Koji Toyama
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 33 22 21 20471.55
(-500)
24 16 ××
××
CISITALIA 202 SC 1947 29 24 23 20094.50
25 48 Satoshi Takikawa
Toshihiro Hidaka
JAGUAR XK140 1955 30 29 26 18245.40
(-500)
26 71 Yoshiaki Matsuoka
Yoko Yajima
PORCHE 356C 1965 28 30 27 17962.40
27 69 Koji Fujita
Yasuko Fujita
MASERATI MISTRAL SPYDER 1965 46 37 30 17600.00
28 22 Takuji Yanagisawa
Kosuke Kato
ERMINI 1100 SPORT 1948 15 27 25 17297.15
29 41 Hajime Atari
Hiromi Atari
FIAT 1100TV 103 1954 36 25 28 16929.65
30 53 Masahisa Inagaki
Yumiko Inagaki
PORSCHE 356A SPEEDSTER 1957 39 38 31 16712.30
31 11 Tatsuya Kondo
Masato Sakuma
ASTON MARTIN 1.5 LITRE MK-Ⅱ 1934 24 26 32 16422.65
32 57 Hiroaki Toritsuka
Takeshi Yoshizawa
ALFAROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE 1959 20 31 33 16404.30
33 26 Kenji Ando
Hiroshi Ono
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1957 23 35 34 16125.90
34 63 Mitsuteru Tsukamoto
Yoshiaki Tanaka
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1960 27 32 29 16046.75
35 43 Yoshiro Ajioka
Shouhei Ajioka
TRIUMPH TR2 1955 25 33 37 14797.70
36 49 Naoya Yamato
Yoshiki Asano
MERCEDES BENZ 300SL 1957 50 36 36 14663.00
37 29 Naruo Higa
Masayuki Yasuda
MERCEDES BENZ 190SL 1955 41 34 35 14506.40
38 14 Shinya Takeuchi
Wataru Oketani
ALVIS 4.3L VANDEN PLAS TOURER 1937 31 41 42 13437.80
39 37 Koki Sekido
Yoko Sekido
LANCIA AURELIA B20GT PRE-SERIES 1951 43 40 39 13375.25
40 66 Taku Takahashi
Ayako Takahashi
ALFAROMEO GIULIA SPIDER 1963 48 46 44 12349.10
41 25 Atsushi Tsunoda
Seiji Otani
PORSCHE 356 PRE‐A 1954 32 39 41 11835.60
(-500)
42 39 Manabu Orido
Masaki Shimizu
PORSCHE 356SPEEDSTER 1954 44 50 40 11113.35
(-500)
43 68 Shigeo Sunahara
Shigefumi Kariya
VOLVO PV544 1962 47 42 46 11060.16
(-500)
44 24 Yoshiko Masuda
Junko Gomi
ALBANESI 1100 SPORT 1951 42 44 45 10469.60
(-500)
45 21 Norihiko Terai
Tetsuya Honda
STANGUELLINI 1100 SPORT 1947 26 48 47 9763.15
(-500)
46 2 Tadayoshi Kurokawa
Takehiro Kurokawa
Bugatti T35B 1927 56 53 48 8574.75
47 72 Takahiro Hirama
Tomoko Hirama
AUSTIN HEALEY 3000MKⅢ 1966 51 47 49 7887.20
48 65 Yuki Nakamura
Nozomi Nakamura
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 52 49 50 7460.75
49 56 Luciano Joson Jr
Martin Miguel Hidalgoa
MGA 1500 COUPE 1958 45 52 51 7454.85
50 32 Hidetaka Yoshikawa
Nobuo Hanahata
JAGUAR XK120 1950 53 54 53 6905.60
51 28 Kenjiro Shinozuka
Hideki Matsumura
HEALEY SILVERSTONE 1949 54 56 54 5947.05
(-100)
52 27 Hiroyuki Ueda
Atsuko Ueda
STANGUELLINI COLLI 1100 SPORT 1948 55 57 56 5656.40
53 58 Tetsuya Watanabe
Misako Watanabe
MG MG-A FHC 1959 49 51 57 5648.55
54 55 Hideki Asukata
Megumi Inoue
PORSCHE 356A 1957 60 60 60 500.00
N.C. 7 Masahik Kondo
Yosuke Imafuku
BNC527 MONZA 1927 58 43 38 16442.45
N.C. 19 Gianluigi Benedetti
Vincenzo Russo Spena
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 62 62 62 2097.65
N.C. 34 Tetsuro Narita
Junichiro Narita
MARIANI COLOMBO LANCIA ARDEA 750S 1954 59 59 52 7846.65
N.C. 59 Kazuhiro Nagura
Masahiko Ohsumi
ALFAROMEO GIULIETTA SPIDER 750 1958 61 61 61 1510.40
RIT 5 Shinjiro Fukuda
Yuka Fukuda
BUGATTI TYPE13 1913 57 58 59 1147.00
RIT 31 Masaaki Sakai
Hayato Degawa
LANCIA AURELIA B24 SPIDER 1955 11 45 55 4033.94
RIT 46 Kozo Araki
Shigenori Araki
MG MGA 1956 14 19 43 8623.72
RIT 47 Tatsuyuki Aoki
Shouko Aoki
JAGUAR XK150 FHC 1957 37 55 58 2612.75
RIT 67 Kiyokazu Minami
Taiga Minami
AUSTIN HEALEY 3000MARK Ⅱ 1963 - - - 0.00
*N.C.:No Check/RIT:Retire
*The total point is obtained by subtracting penalties from the total score gained by a participant.
*Chart PC77 to PC83 … PC Grande 1 to 7 results.